Dažniausiai užduodami klausimai

Priimamų vaikų sąrašai sudaromi Savivaldybės duomenų bazėje esančiais kriterijais ir algoritmais suv…

Pirmumo teisė taikoma:

  • vaikui, kuris auga šeimoje, įrašytoje į socialinės rizikos šeimų apskaitą,…

Patvirtinus priimamų vaikų sąrašus, Švietimo įstaigos direktorius per tris darbo dienas tėvų (globėj…

Negalima. Vaiko priėmimas į Švietimo įstaigą įforminamas dvišale (vieno iš tėvų (globėjų) ir Švietim…

Tėvai (globėjai) viename prašyme gali nurodyti ne daugiau kaip dvi ugdymo įstaigas. Tėvai (globėjai)…