Ar galima nukelti lankymą dėl sunkios vaiko adaptacijos ugdymo grupėje ?

Negalima. Vaiko priėmimas į Švietimo įstaigą įforminamas dvišale (vieno iš tėvų (globėjų) ir Švietimo įstaigos) ugdymo sutartimi. Nutraukus ugdymo sutartį, prašymai Savivaldybės duomenų bazėje anuliuojami vaiko vieta priimtų ir laukiančių vaikų sąrašuose neišsaugoma.