Į kelias Kauno rajono ugdymo įstaigas galima pateikti prašymus?

Tėvai (globėjai) viename prašyme gali nurodyti ne daugiau kaip dvi ugdymo įstaigas. Tėvai (globėjai) įvardydami dvi pasirenkamas Švietimo įstaigas nurodo pasirinkimo pirmumą. Priėmus vaiką į I pasirinktą Švietimo įstaigą vaiko vieta II pasirinktoje Švietimo įstaigos eilėje neišsaugoma, prašymai Savivaldybės duomenų bazėje anuliuojami.

Svarbu. Jeigu jau teikėte vieną prašymą iki 2016 m. lapkričio 1 d. ir nurodėte tik vieną ugdymo įstaigą, kitą ugdymo įstaigą galėsite pasirinkti tik pateikdami naują prašymą. Kiekvienas naujas prašymas priimti vaiką ar pakeisti Švietimo įstaigą (-as), pageidaujamą lankymo datą panaikina ankstesnįjį. Pateikę naują prašymą iš naujo stosite į eilę prašyme nurodytose ugdymo įstaigose.