Dėl prašymų teikimo vaikų priežiūros paslaugai gauti

Informuojame, kad priežiūros paslaugą pageidaujančių gauti vaikų sąrašai tvirtinami kasmet iki liepos 1 d., vadovaujantis Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. sausio 16 d. įsakymu Nr. ĮS-93 patvirtintu „Ikimokyklinio amžiaus vaikų priežiūros paslaugos namuose arba nuomojamose patalpose pagal „Šeimos darželio“ modelį organizavimo tvarkos aprašu“. Priežiūros paslauga teikiama vaikams, nepatekusiems į darželius nuo 2020-09-01 Akademijos, Domeikavos, Garliavos, Garliavos apylinkių, Ringaudų ir Užliedžių seniūnijų švietimo įstaigose.

Kviečiame tėvus (globėjus), pageidaujančius gauti vaikų priežiūros paslaugą, teikti prašymus Akademijos, Domeikavos, Garliavos, Garliavos apylinkių, Ringaudų ir Užliedžių seniūnijų švietimo įstaigoms iki liepos 1 d.

Prašome kreiptis į švietimo įstaigą, į kurią vaikas yra nepatekęs I pasirinkimu, ir teikti prašymą elektroniniu būdu arba raštu švietimo įstaigos darbuotojui, atsakingam už vaikų priėmimo į duomenų tvarkymą.

                      Konsultacija  teikiama švietimo įstaigose ir Kauno rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriuje tel. (8 37) 73 16 80 arba el. paštu nijole.jasinaviciene@krs.lt