Dėl prašymo už ugdymo sąlygų tenkinimo išlaidų finansavimo pateikimo 2021 metams

Informuojame, kad priimami prašymai, dėl ikimokyklinio amžiaus vaikų, lankančių Kauno miesto savivaldybės biudžetines švietimo įstaigas, vykdančias ikimokyklinio ugdymo programas, ugdymo sąlygų tenkinimo išlaidų kompensavimo.

Vadovaujantis Kauno rajono savivaldybė tarybos 2020 m. gruodžio 17 d. sprendimu Nr. TS-450 „Dėl ugdymo sąlygų tenkinimo išlaidų finansavimo 2021 metais“ kompensacija bus teikiama jeigu atitinkate mėnesinio mokesčio kompensacijai gauti nustatytas sąlygas:

Kauno rajono savivaldybės taryba nusprendė finansuoti 2021 m. Kauno rajono savivaldybėje gyvenantiems tėvams (globėjams) – abiem arba esant tik vienam iš tėvų (globėjų), kai kitas tėvas: miręs, nenurodytas vaiko gimimo liudijime, teismo pripažintas dingusiu be žinios, nežinia kur esančiu, neveiksniu, atlieka bausmę įkalinimo įstaigoje, vienam iš tėvų laikinai arba neterminuotai apribota valdžia, tėvai išsituokę ir vaikas gyvena su vienu iš tėvų, kai vaiko gyvenamoji vieta teismo sprendimu yra nustatyta su vienu iš vaiko tėvų (toliau – tėvai), ikimokyklinio amžiaus vaikų, lankančių Kauno miesto savivaldybės biudžetines švietimo įstaigas, vykdančias ikimokyklinio ugdymo programas, ugdymo sąlygų tenkinimo išlaidas (8,55 Eur už kiekvieną vaiko lankytą ir nelankytą nepateisintą dieną iš priskaičiuoto 9,20 Eur mokesčio), jeigu tėvai:

  • deklaravo gyvenamąją vietą Kauno rajone iki 2020 m. gruodžio 31 d., vaikas iki 2020 m. birželio 1 d. buvo užregistruotas Kauno rajono savivaldybės centralizuoto vaikų priėmimo informacinės sistemos duomenų bazėje ir nepateko 2020–2021 mokslo metais į vieną iš pasirinktų Savivaldybės švietimo įstaigų;

Arba:

  • deklaravo gyvenamąją vietą Kauno rajone, vaikas užregistruotas Kauno rajono savivaldybės centralizuoto vaikų priėmimo informacinės sistemos duomenų bazėje ir yra nepatekęs į vieną iš pasirinktų Savivaldybės švietimo įstaigų bei tenkinama bent viena iš šių sąlygų:
  • šeima augina tris ir daugiau vaikų;
  • miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigą lanko negalią ar specialiųjų ugdymosi poreikių turintis (-ys) vaikas (-ai);
  • šeima yra įvaikinusi ar globojanti 2–5 metų vaiką (-us);
  • vaiką (-us) augina vienas iš tėvų (kai vienas iš tėvų yra miręs, dingęs be žinios, kai vaiko gimimo liudijime nenurodytas vaiko tėvas);
  • vaikas (-ai) lanko kitakalbių ikimokyklinio ugdymo įstaigą;
  • šeima atvyko gyventi į Kauno rajoną po 2020 m. birželio 1 d.

Prašymo pateikimo forma (pridedama)

Prie prašymo pridedami dokumentai:

  • mokymo sutartis su Kauno miesto darželiu;
  • kiti reikalingi dokumentai pagal atvejus esant tik vienam iš tėvų (globėjų).

Pagal patvirtintą formą prašymus galima teikti atvykus į Kauno rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyrių arba užpildžius prašymo formą ir pridėjus būtinus dokumentus pateikti el. paštu.

Prašymus kviečiame teikti Kauno rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vyr. specialistui Edgarui Grigalaičiui adresu: Savanorių pr. 192, Kaunas arba El. paštu: edgaras.grigalaitis@krs.lt;  telefonas pasiteiravimui: (8-37) 798 606, +370 60237957

Konsultacija dėl ugdymo sąlygų tenkinimo išlaidų finansavimo 2021 metais teikiama kiekvieną darbo dieną darbo valandomis. Telefonas pasiteiravimui: (8-37) 798 606, +370 60237957  El. paštas: edgaras.grigalaitis@krs.lt;