Dėl prašymo už ugdymo sąlygų tenkinimo išlaidų finanasavimo pateikimo (papildyta)

Informuojame, kad priimami prašymai, dėl ikimokyklinio amžiaus vaikų, lankančių Kauno miesto savivaldybės biudžetines švietimo įstaigas, vykdančias ikimokyklinio ugdymo programas, ugdymo sąlygų tenkinimo išlaidų kompensavimo.

Vadovaujantis Kauno rajono savivaldybė tarybos 2019 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. TS-416 „Dėl ugdymo sąlygų tenkinimo išlaidų finansavimo 2020 metais“ ir Kauno rajono savivaldybė tarybos 2020 m. vasario 27 d. sprendimu Nr. TS-81 „Dėl ugdymo sąlygų tenkinimo išlaidų finansavimo 2020 metais“ pakeitimo kompensacija bus teikiama jeigu atitinkate mėnesinio mokesčio kompensacijai gauti nustatytas sąlygas:

  • abiejų tėvų (globėjų) (arba esant tik vienam iš tėvų (globėjų), kai kitas tėvas: miręs, nenurodytas vaiko gimimo liudijime, teismo pripažintas dingusiu be žinios, nežinia kur esančiu, neveiksniu, atlieka bausmę įkalinimo įstaigoje, vienam iš tėvų laikinai arba neterminuotai apribota valdžia, tėvai išsituokę ir vaikas gyvena su vienu iš tėvų, kai vaiko gyvenamoji vieta teismo sprendimu yra nustatyta su vienu iš vaiko tėvų) ir vaiko gyvenamoji vieta deklaruota Kauno rajone iki 2019 m. gruodžio 31 d.;
  • vaikas yra užregistruotas Savivaldybės centralizuoto vaikų priėmimo informacinės sistemos duomenų bazėje iki 2019 m. birželio 1 d. ir yra nepatekęs 2019-2020 mokslo metais į vieną iš pasirinktų Kauno rajono Savivaldybės švietimo įstaigų.
  • šeima augina tris ir daugiau vaikų;
  • miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigą lanko negalią ar specialiųjų ugdymosi poreikių turintis (-ys) vaikas (-ai);
  • šeima yra įvaikinusi ar globojanti 2–5 metų vaiką (-us);
  • vaiką (-us) augina vienas iš tėvų (kai vienas iš tėvų yra miręs, dingęs be žinios, kai vaiko gimimo liudijime nenurodytas vaiko tėvas);
  • vaikas (-ai) lanko kitakalbių ikimokyklinio ugdymo įstaigą.
  • šeima atvyko gyventi į Kauno rajoną po 2019 m. birželio 1 d.

 

Prašymo pateikimo forma (pridedama)

 

Prie prašymo pridedami dokumentai:

  • mokymo sutartis su Kauno miesto darželiu;
  • kiti reikalingi dokumentai pagal atvejus esant tik vienam iš tėvų (globėjų).

 

Pagal patvirtintą formą prašymus galima teikti atvykus į Kauno rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyrių arba užpildžius prašymo formą ir pridėjus būtinus dokumentus pateikti el. paštu.

Prašymus kviečiame teikti Kauno rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vyr. specialistei Simonai Banionienei adresu: Savanorių pr. 192, Kaunas (310 kab.) arba El. paštas: simona.banioniene@krs.lttelefonai pasiteiravimui: (8-37) 798606, +370 672 32423.

Konsultacija dėl ugdymo sąlygų tenkinimo išlaidų finansavimo 2020 metais teikiama kiekvieną darbo dieną darbo valandomis. Telefonas pasiteiravimui: (8-37) 731 680. El. paštas: nijole.jasinaviciene@krs.lt; El. paštas: simona.banioniene@krs.lttelefonai pasiteiravimui: (8-37) 798606, +370 672 32423.