Dėl ugdymo sąlygų tenkinimo išlaidų finansavimo 2020 metais

Informuojame, kad Kauno rajono savivaldybė taryba 2019 m. gruodžio 19 d. priėmė sprendimą Nr. TS-416 „Dėl ugdymo sąlygų tenkinimo išlaidų finansavimo 2020 metais“.

Kauno rajono savivaldybės taryba nusprendė finansuoti 2020 m. Kauno rajono savivaldybės gyventojams – tėvams (globėjams) (abiem arba esant tik vienam iš tėvų (globėjų), kai kitas tėvas: miręs, nenurodytas vaiko gimimo liudijime, teismo pripažintas dingusiu be žinios, nežinia kur esančiu, neveiksniu, atlieka bausmę įkalinimo įstaigoje, vienam iš tėvų laikinai arba neterminuotai apribota valdžia, tėvai išsituokę ir vaikas gyvena su vienu iš tėvų, kai vaiko gyvenamoji vieta teismo sprendimu yra nustatyta su vienu iš vaiko tėvų), deklaravusiems gyvenamąją vietą Kauno rajone iki 2019 m. gruodžio 31 d., ikimokyklinio amžiaus vaikų, lankančių Kauno miesto savivaldybės biudžetines švietimo įstaigas, vykdančias ikimokyklinio ugdymo programas, ugdymo sąlygų tenkinimo išlaidas (8,55 Eur už kiekvieną vaiko lankytą ir nelankytą nepateisintą dieną iš priskaičiuoto 9,20 Eur mokesčio), jeigu vaikas iki 2019 m. birželio 1 d. buvo užregistruotas Kauno rajono savivaldybės centralizuoto vaikų priėmimo informacinės sistemos duomenų bazėje ir yra nepatekęs 2019-2020 mokslo metais į vieną iš pasirinktų Savivaldybės švietimo įstaigų.

Savivaldybės administracijos direktorius įgaliotas priimti teisės aktus ir atlikti visus su šio sprendimo įgyvendinimu susijusius veiksmus artimiausiu metu. Dėl prašymų teikimo tvarkos informuosime kai tik bus patvirtinta finansavimo tvarka.

Kauno rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriuje konsultacija minėtu teisės aktu teikiama Savanorių pr. 192, Kaunas, kiekvieną darbo dieną darbo valandomis (204 kab.). Telefonas pasiteiravimui: (8-37) 731 680. El. paštas: nijole.jasinaviciene@krs.lt ; (205 kab.) telefonai pasiteiravimui: (8-37) 332762, +370 655 73885. El. paštas: asta.simanauskiene@krs.lt arba (310 kab.) telefonai pasiteiravimui: (8-37) 798606, +370 672 32423. El. paštas: simona.banioniene@krs.lt