Informacija apie Švietimo įstaigų eiles

Kiekvienų metų sausio 15 d. Savivaldybės duomenų bazėje pradedama rodyti ateinančių mokslo metų Švietimo įstaigų eilės. Nuo šios datos tėvai (globėjai) gali patikrinti savo vaiko vietą Švietimo įstaigos eilėje, prisijungę interneto svetainėje http://darzeliai.krs.lt.

Priimamų vaikų sąrašai sudaromi Savivaldybės duomenų bazėje suvestų duomenų pagrindu iki birželio 1 d., Priimamų vaikų sąrašai patvirtinami iki kiekvienų metų liepos 1 d. Jei yra laisvų vietų, šie sąrašai gali būti papildomi visus metus.