Pakeitimai dėl prioritetų

Kauno rajono savivaldybės Taryba 2018 m. gegužės 24 d. priėmė sprendimą Nr.TS-149 „Dėl Kauno rajono savivaldybės Tarybos 2016 m. rugsėjo mėn. 29 d. sprendimo Nr. TS-303 „Dėl Centralizuoto vaikų priėmimo į Kauno rajono savivaldybės biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.

Priimti šie pakeitimai dėl priėmimo prioritetų taikymo:

  • vaikams iš šeimų, kuriose tėvai augina tris ir daugiau vaikų.
  • vaikai priimamai be eilės, kurių vienas iš tėvų (globėjų) dirba ikimokyklinio arba priešmokyklinio ugdymo grupės auklėtoju toje pačioje švietimo įstaigoje.