Priėmimas

Paslauga teikiama vadovaujantis Kauno rajono savivaldybės tarybos 2016-09-29 sprendimu Nr. TS-303 "Dėl centralizuoto vaikų pri…

Priimami prašymai tėvų (globėjų), kurių (vieno iš tėvų (globėjų) ir vaiko) gyvenamoji vieta deklaruota Kauno rajone. Esant lai…

Paslauga, skirta tėvams (globėjams) pateikti prašymus į Kauno rajono darželius, ikimokyklines ir priešmokyklines ugdymo grupes…