Tvarkos aprašas ir prašymo pavyzdys

Paslauga teikiama vadovaujantis Kauno rajono savivaldybės tarybos 2016-09-29 sprendimu Nr. TS-303 "Dėl centralizuoto vaikų priėmimo į Kauno rajono savivaldybės biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašo patvirtinimo".

Peržiūrėti/atsisiųsti (Pakeitimas nuo 2021-04-29 sprendimas Nr. TS-151)

Peržiūrėti/ Atsisiųsti (Pakeitimas nuo 2018-09-27 sprendimas Nr. TS-264 )

Peržiūrėti/ Atsisiųsti (Pakeitimas nuo 2018-05-24 sprendimas Nr. TS-149 )

Peržiūrėti / Atsisiųsti (2017-04-27 sprendimas Nr. TS-169 )

Peržiūrėti / Atsisiųsti (2016-09-29 sprendimas Nr. TS-303 )

Prašymo priimti vaiką į Kauno rajono savivaldybės biudžetinės švietimo įstaigos ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo grupę forma

Peržiūrėti / Atsisiųsti