Tvarkos aprašas ir prašymo pavyzdys

Paslauga teikiama vadovaujantis Kauno rajono savivaldybės tarybos 2016-09-29 sprendimu Nr. TS-303 "Dėl centralizuoto vaikų priėmimo į Kauno rajono savivaldybės biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašo patvirtinimo".

 Peržiūrėti / Atsisiųsti

Prašymo priimti vaiką į Kauno rajono savivaldybės biudžetinės švietimo įstaigos ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo grupę forma

Peržiūrėti / Atsisiųsti